Suszter maradjon a kaptafánál, zsidó meg a szatócs boltnál. Akkor nem történhet meg ilyen mocskos, erőltetett tragikomédia. Vagy tragédia? Mert egy "az apám említette a nevét" bemondásra meghurcolt idős ember világsajtón keresztül történő bemocskolása már több mint tragédia.

Van ez a Zuroff nevű más vallású kocavadász ugyebár, aki fityma nélkül fitymál le másokat. A legnagyobb baj azonban az, hogy kényszeresen vadássza a már nem létező háborús bűnös nácikat. Mert az antiszemita nem tévesztendő össze a nemzetiszocialistával (nazi-náci)! De ez úgysem érdekli a megélhetési "nácivadász" zsidókat. Őket csak az érdekli, hogy minél tovább fennmaradjon a létjogosultságuk. Nem kell a valóság, nem kell törvényesség, csak annak a látszata. Mert valaki valakitől hallott egy nevet és kész. Én is hallottam egy nevet. Egy Zuroff nevű fogoly kápóként kínozta honfitársait egy koncentrációs táborban.

Az apja volt, vagy csak egy névrokona? Ez most hazugság, vagy igazság? Teljesen mindegy, csak lövöldözzünk, pufogtassunk, vadászgassunk. Ha pedig végképp kihaltak a 96-97 éves szereplők, akkor majd üldözik a gyermekeiket? Vége lesz egyszer ennek a mondvacsinált zsidó ámokfutásnak?

Isten! Ne feledkezz meg a kiválasztott népről! Döntsd rájuk a siratófalat!    

Minden jóérzésű magyar embert felháborít az a visszataszító színjáték, amelyben a 96 éves Képíró Sándort hurcoltatja meg a gyűlölködő, hazug zsidóság. Ez az undorító akció is igazolja azt a sokak által vitatott tényt, hogy az Orbán-kormány ugyanazt az urat szolgálja, akit ezelőtt a liberálisok.

Ez az agg "nemzeti hős" megérdemli, hogy minden igaz keresztény magyar felemelje szavát ez ellen a gusztustalan eljárás ellen. Tehát Önnel vagyunk Sándor bátyám! Önnel vagyunk, és nem felejtünk! A mostani vádlók egyszer vádlottak lesznek!

 

Tisztelt barátaim!

Új forradalmat élünk meg. A borítékok forradalmát. Magyarország Kormánya levélben kéri ki véleményünket az új alkotmányról. Ismét lehetőségünk van arra, hogy hazánk sorsdöntő kérdéseibe beleszólhassunk. (Mese felnőtteknek!)

A "forradalmi" borítékot kibontva egy tesztlaphoz hasonló kérdőívet találhatunk. Itt azonban nincs helyes vagy helytelen válasz. Egyszerűen csak a véleményünket legjobban tükröző megfogalmazás mellé kell jelölést tennünk. A kérdések valóban tartalmaznak olyan dolgokat, amelyek egy alkotmányban szerepeltethetők. Emellett természetesen tartalmaznak Fidesz kívánságokat is. Na de uraim! Nem nézik ki belőlünk, hogy felnőtt, sőt gondolkodó emberek vagyunk? Legalább is Mi, nemzeti radikálisok. Mi már átlátunk ezeken a Sztálinista próbálkozásokon. Ébresztő KISZ-fiúk!

Hiába, kutyából nem lesz szalonna! Volt ifjúkommunistákból pedig nem lesznek nemzeti politikusok! Az úgynevezett demokrácia görbe tükrét az Orbán-kormány átvette a Gyurcsány-kormánytól. Még szerencse, hogy a kézhez kapott kérdőív 13. pontjában megfogalmazhatom személyes javaslataimat, amelyek az új magyar alkotmány által védendő, a kérdőív előző pontjaiban fel nem sorolt értékeket, elveket tartalmaznak. Hát legyen.

Csak elvi síkon induljunk ki abból, hogy hazánkban demokrácia van. Persze, hogy nem az van, de képzeljük el. Ebben az elképzelt demokráciában pedig biztosított a szabad vélemény nyilvánítása. Nem csak zsidóknak, nem csak cigányoknak, hanem hazafiaknak, gárdistáknak, hagyományőrzőknek is. Mert az a bizonyos fránya demokrácia már csak ilyen. Mármint a valódi! Nem a hazai paródia. Mert a valódi demokráciában egy önszerveződő, a köznyugalmat, közerkölcsöt, társadalmi értékeket védeni kívánó, a szabadidejük terhére tevékenykedő polgárok hallathatják a hangjukat. Ha pedig az összetartozás jelképeként egyforma ruhába öltöznek, az szívük joga lenne.

Menjünk tovább! A valódi demokráciában még a hithű kommunisták is vörös csillagot tűzhetnének a mellükre. A hagyományőrzők vagy meggyőződéses nemzeti szocialisták pedig SS rúnát, vagy horogkeresztet viselhetnének szabadon. Abban a bizonyos valódi demokráciában. Amit nem más nemzetek elvárásai irányítanak, ami nem Izrael csatlósa, nem az élősködő cigányok kiszolgálója.

Tehát tisztelt Magyarország Kormánya!

Sajnos kevés helyet hagytak, hogy bővebben ki tudjuk fejteni véleményünket az új alkotmánnyal kapcsolatban. Legyen tehát annyi elég, hogy valódi demokráciát hoznak létre. Amennyiben nem áll szándékukban, úgy ne dobálózzanak ezzel a szóval! Ha már diktatúra, akkor ne a köpönyegforgató kommunistáké legyen!

Szebb jövőt Magyarország!

Kommentár nélkül egy parlamenti képviselő írása.

Fideszes választói képviselet: 130 ezer vagyonőr és az ország érdeke háttérbe szorítva néhány tisztségviselő egzisztenciájával szemben

A vagyonőr szakmában uralkodó munkavállalói kiszolgáltatottság, szabályozási káosz egyértelműen ágazati reform és érdekvédelem után kiállt. Élen a kötelező kamarai tagság megszüntetésével, hiszen az egész semmi másról nem szól 130 ezer ember számára, minthogy be kell fizetni a tagsági díjat, amiért cserébe semmit nem kapnak. Aki nem fizeti be, az repül, a kamara bevonatja a működési engedélyét a rendőrséggel. Mert nem tejelt. És erre jogszabály ad felhatalmazást.

Nyáron írásbeli kérdés formájában meg is tudakoltam a belügyminisztertől, hogy mikor szándékoznak kezdeni valamit ezzel a problémával. A kérdés annál is inkább sürgető, mert a kötelező kamarai tagság szembe megy az EU-s irányelvekkel is, legkésőbb 2009 végéig kellett volna a jogharmonizációt véghezvinni (itt jegyzem meg, hogy meg sem hozhatták volna már ezt a törvényt, ugyanis akkor már életben volt az azt tiltó EU-direktíva… na de egy balliberális kormánynak még ezt is lehetett). Nem történt meg a jogharmonizáció, ennek örömére 2010-ben az Európai Bíróság busás bírságot szabott ki hazánkra. Amit persze mindannyiunk adójából kell majd kifizetni.

Kérdésemre a válasz konstruktív volt: tervezik a szabályozás felülvizsgálatát. Nem is olyan sokára a minisztérium elkészítette javaslatát, ami, bár messze volt a tökéletestől, de sok szempontból lényegesen jobb volt a mainál. A „társadalmi egyeztetések” során azonban az egyes gazdasági érdekcsoportok kérésének figyelembevételével folyamatosan puhult, a végeredmény pedig több kérdést és felháborodást is szült. 

Például az eredeti tervekkel ellentétben miért csak 2012. január 1-jétől akarják megszüntetni a kötelező kamarai tagságot? Egy jogellenes állapotot miért akarnak még egy évig fenntartani? A Kamara értelmét, hasznát, szükségességét 130 ezer ember nem látja – hiszen minden ágazathoz kapcsolódó nyilvántartási, engedélyezési, ellenőrzési feladatot a rendőrség lát el –, viszont az ő 60-70 ezres havi fizetésükből a semmire még jobban fáj kifizetni sok ezer forintot. Esetleg az etikai vétségek kezelését lehetne hangoztatni, ha ’98 óta nem kizárólag tagdíj-nemfizetés miatt került volna sor etikai eljárásra. Pedig akadna tennivaló e téren (is). Az ágazat szereplői semmit nem vennének észre akkor sem, ha máról holnapra megszüntetnék a kötelező kamarai tagságot. 

Az EU-s jogharmonizáció elmaradása a bírságon (és várható újabbon) kívül azért más veszélyt is rejt. Ugyanis, ha egy szemfüles spekulatív külföldi székhelyű vállalkozó idejön hazánkba, és bizonyítékokkal támaszt alá egy sok milliárdos szerződési lehetőséget, amivel azért nem tud élni, mert nem hajlandó felvállalni a kötelező kamarai tagságot – miért is tenné, hiszen ez EU-jog-ellenes! -, akkor bizony az elmaradt haszon tekintetében kártérítési pert indíthat Magyarország ellen, amit meg is fog nyerni. Gyakorlatilag egy évet hagynak az ilyen spekulánsoknak, hogy a magyarországi, immár nemzetközileg is jól ismert jogharmonizációs mulasztást kihasználva akár tízmilliárdos kártérítésekkel csapolják meg a magyar államkasszát. Ami, ne felejtsük el, a mi befizetett adónk. Ennyivel kevesebb jut majd másra… És, ismerve a nemzetközi korrupciós csatornákat, lesznek jó páran, akik ezt meg fogják csinálni. Tehát súlyos érvek szólnak a kötelező tagság további fenntartása ellen.

És miért kell a kamarát kötelező jelleggel bevonni az ágazati szakképzés, továbbképzés rendszerébe, a követelményszintek meghatározásába? Kétségtelenül nagy visszaélések vannak ezen a területen is, erről, azt hiszem, mesélhetne a vagyonőr társadalom. De erre csak a szigorúbb szabályozás és ellenőrzés nyújthat megoldást, mindezt állami kézben, ahogy eddig is volt. Mit is várhatnánk a Kamarától, ahol számos vezető tisztségviselőnek komoly érdekeltségei vannak az ágazati szakképzés és továbbképzés terén? Ez csak újabb hátsó lehetőség lenne saját gazdasági érdekeik érvényesítésére, és a többiek kiszorítása révén a monopolhelyzet, és ezzel a csillagászati árak és kiszolgáltatottság megteremtésére. Ez lenne a híres korrupció ellenes harc?

És miért nem változtatták meg a működési engedélyek 5 éves lejáratát határozatlanra – hiszen ilyen előírás mellett csak határozott idejű munkaszerződést lehet kötni, és mindenki tudja, hogy ez mennyi hátránnyal jár. Egy egész ágazat összes dolgozója hátrányos megkülönböztetésben részesül így.
Ezeket szóvá is tettem a Házban az általános vita során, és megtettem a szükséges lépéseket, benyújtottam a módosító javaslatokat, melyeket a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság február 8-án tárgyalt.

Érvek nélkül

A bizottsági ülésen a Kormányt Felkai László államtitkár képviselte, aki elmondta, hogy a Kamara szakképzés- és továbbképzés-rendszerébe történő kötelező jellegű bevonására azért van szükség, hogy közfeladatot adjanak ennek a szervezetnek, és így megmaradhasson köztestületnek. Hogy erre miért van szükség, arra már nem válaszolt az államtitkár úr. Miért kell körmünk szakadtáig ragaszkodni egy olyan szervezethez, aminek értelmét tagjai nem látják, szükségük nincs rá, hasznos tevékenységet nem tud felmutatni (ugye a Miss Sercurity szépségverseny megrendezése nem ez a kategória?), és amely évek alatt nem tudta megtölteni létét olyan tartalommal, hogy az értelmet nyerjen, és akár magától is fennmaradjon. Inkább bele sem gondolok, hogy vajon állami pénzekből mennyi osztható ki köztestületnek…

Az 5 éves működési engedély határozatlan idejűre módosítását, fokozott ellenőrzés kiépítése mellett tulajdonképpen pártolta a kormány képviseletében az államtitkár úr, azonban véleménye szerint ehhez még számos szabályozást hozzá kell igazítani, tehát így magában nem elfogadható. Értik? Nem az a reakció, hogy akkor szavazzuk meg, mert jó és jogos kezdeményezés, és tegyük hozzá még x, y és z törvények módosítását, hogy teljes legyen a rendszer. Nem, inkább úgy ahogy van, szavazzuk le. Egy olyan kormánytól és kormánypárttól, ahol a benyújtott törvényjavaslatokban hemzsegnek a jogtechnikai és helyesírási hibák, több mint cinikus egy ilyen reakció.

És a vége, a kötelező kamarai tagság megszüntetésének elodázása. Ez a válasz tetszett a legjobban. Két indoka volt Felkai László államtitkár úrnak. Mivel ez egy komplex törvénymódosító javaslat, és vannak olyan részei, amiknek a hatályba léptetéséhez idő kell, ezért maradt a 2012. január 1-je. Nem jött reakció arra a válaszomra, hogy látott már olyat a Tisztelt Ház, hogy egy törvénymódosító javaslaton belül egyes részekre különböző hatályba léptetési időpontok legyenek megadva. Tehát meg lehetne adni erre külön, mondjuk 2011. április 1-jét (ahogy a módosítóm szólt). De még ennél is izgalmasabb érv volt, hogy a Kamarában lévő egzisztenciákat nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni, időt kell hagyni az átállásra. 

Tehát miközben a köztisztviselőket és kormánytisztviselőket két hónap felmondási idővel, indoklás nélkül utcára lehet tenni, addig a kamarai tisztségviselőknek majd egy évet kell hagyni, hogy új megélhetés után nézzenek, addig pedig tartsa el őket az a 130 ezer vagyonőr a havi 70 ezer forintos fizetéséből???

No comment.

Bertha Szilvia
a Jobbik országgyűlési képviselője

 

 

 

A Fidesz és Orbán Viktor szép lassan újjáéleszti az egykori kommunista diktatúra emlékeit. A nemzetiesség álruhájába bújtatott, megalomániától vezérelt egyeduralmi törekvésüknek gátat kell vetni! 

 

 

TÜNTETÉS!!

 

A Jobbik a sajtószabadság lábbal tiprása és a Fidesz teljhatalma miatt villámtüntetést szervezjanuár 5-én, szerda este 18 órára a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai bejáratához. "A rövid tüntetésen gyertyákat helyezünk el a Rádió elé, ezért kérjük, mindenki, aki aggódik és tiltakozását fejezi ki a diktatórikus médiatörvénnyel kapcsolatban, hozzon magával mécsest vagy gyertyát".

(Novák Előd - jobbik.hu)

 

Szebb jövőt!

 

Már megint elszúrta! Rövid idő alatt másodjára. Anyanyelvünk önkéntes őrzője ismét saját kardjába dőlt. (Sajnos csak képletesen!)

Bólogató Palkó - mert valószínüleg ezzel a becenévvel vonul majd be a magyar politikai arcképcsarnokba - talán alkalmas bizonyos dolgokra. Talán hasznosíthatja nemzetközi kapcsolatait. Talán alkalmas arra is, hogy minden papírt aláírjon amit elé tesznek. (Ezzel persze vigyázni kell, mert nevetségessé válik egy ember, ha tintás az orra!) Egy dologra azonban biztosan nem alkalmas. Arra, hogy őrzője legyen édes anyanyelvünknek.

Az én hazám első embere ne legyen olyan valaki, aki nem tudja helyes magyarsággal leírni népünk szent imádságát, a Himnuszt! Bocsáss meg neki Kölcsey!

A Jobbik kampányfilmjének sugárzási időpontjai
október 1. de: 06:11, 06:56, 07:16, 08:15, 09:54, 12:29

október 1. du: 17:49, 20:05, 20:58, 21:33, 00:21
...
október 2. de: 06:11, 06:56, 07:16, 08:15, 09:54, 12:29

MR1:

október 1. 05:57; 06:33; 09:58; 12:27; 15:14; 18:29; 19:04; 22:18

október 2. 06:58; 07:58; 10:05; 11:55*; 12:20; 14:33; 17:04

(3 perces); 17:28; 19:04

A Jobbik szerint sérti az önkormányzati választások tisztaságát az, ha a Magyar Rádió és a Magyar Televízió továbbra sem sugározza a párt hirdetéseit.

Forrás: ZIPP.hu

Egyszerűen felháborító, hogy ez a liberális-szocialista csőcselék ezt is megengedi magának, és közvetlenül irányítja a közszolgálati MTV-t és Magyar Rádiót. Hihetetlen!

De álljunk csak meg! A liberálisok-szocik már megbuktak. Akkor ki irányítja a Jobbik elleni gáncsoskodást? Természetesen ez egy költői kérdés volt, hiszen a válasz régóta köztudott. A bukástól rettegő Orbán próbálja minden eszközzel ellehetetleníteni legfőbb riválisát, a valódi nemzeti oldalt. Az egyetlen jobboldali pártot, amely a problémák leplezetlen megnevezése mellett valódi megoldásokat is kínál. Azt a politikai erőt, aminek programját folyamatosan igyekeznek megvalósítani a narancsosok némi finomítással. Azt a Jobbikot, amelynek politikusai nem hozhatók összefüggésbe a sukorói zsidó földnepperrel. Nem úgy, mint a Fideszből egyesek. 

A problémák azonban túlmutatnak a politikán. A valós életben egyformán súlytják az embereket. Amelyik politikai erő nem tud valódi megoldást kínálni ezekre a problémákra, vagy idővel tetten érhetők a hazugságai, az mindenképpen megbukik. Tehát a nemzeti oldallal szembeni gáncsoskodással legfeljebb egy kis időt nyerhet a Fidesz, a bukást azonban nem tudja elkerülni.

A napi beszámolók kapcsán lassan mindenki megismeri, hogyan működik egy féktelen cigányhorda. Marian Cozma támadóinak, gyilkosának megkezdődött perében napvilágra kerülnek a részletek.

Megtudhattuk, hogy a brutális támadás egy szokványos baráti kiruccanás eredménye volt. Igaz, ez a kiruccanás a "balhézásról" szólt. Nem a tragikus sorsú sportoló indult balhézni a barátaival. Ó nem! Ezt a szórakozást azok a fékteln cigányok művelték, akiknek egyik nap olyan volt mint a másik. Csendes semmittevésben telt. Ezért szükségük volt valami adrenalin növelő elfoglaltságra. Az olvasás nem jöhetett szóba, hiszen az elég nehezen ment eddig is. Inkább elindultak balhézni. Persze a kés sem hiányozhatott a kirándulásról.

A portyájuk sikerült. Veszprémben a Patriota nevű szórakozóhelyen siker koronázta fáradtságukat. Ott volt egy ember és nézett. Csúnyán nézett az egyik falkatagra. Ezt pedig meg kellett torolni. Ez vért kívánt. Marian Cozma vérét.

A napvilágra került részletekből egy állatvilágból ismert horda képe rajzolódik ki. De csak hasonló! Hiszen tudjuk, hogy az állatok többnyire élelemszerzés céljából ölnek. Kedvtelésből főként az ember gyilkol. A hasonlóság a szemkontaktusban is tetten érhető. Ahogy az a farkasoknál, vagy a kutyáknál is megfigyelhető, a cigányoknál is jellemző a szemmel történő kihívó magatartás. Ők azért néznek olyan kihívóan a szemedbe, mert balhézni akarnak. Ha viszont megérzik a nézésedben az erőt, azonnal lesütik a szemüket. Hordában viszont semmitől sem riadnak vissza. A gyilkolástól sem.

Az aljas késelés is egy állítólagos nézés miatt történt. Egy ember rá mert nézni az egyik mocsokra. Micsoda vakmerőség!

Azt azonban kijelenthetem, hogy nem leszünk egy törzsfejlődésben megrekedt etnikum miatt a "szemlesütők" nemzete!

A Legfőbb Ügyészség elutasította az Éljen Nyíregyháza Független Mozgalom beadványát.

A mozgalom elnöke, Lengyel Károly azt mondta: nem nyugszik bele a döntésbe. "Ez a párt náci, fasiszta, és be kell tiltani" - tette hozzá. Ennek érdekében - a párizsi békeszerződésre hivatkozva - polgári peres eljárást kezdeményeznek több együttműködő szervezet részvételével. Ha ez sem ér célt, nemzetközi bírósághoz fordulnak az ügyben - tette hozzá.

 

 

Emlékezhetünk erre a közjátékra a parlamenti választások hajrájából. Egy dicső liberális szervezet - jelesül az Éljen Nyíregyháza Független Mozgalom - állt elő ezzel az aberrált próbálkozásával a demokrácia jegyében. Annak a demokráciának a jegyében, amiben a szabad véleménynyilvánítás joga is létezik. Persze egy ilyen névvel megáldott szerveződés, amely kísértetiesen emlékeztet a kommunista diktatúra egykori jelszavaira (Éljen pártunk és államunk, éljen a Szovjet-Magyar barátság, éljen Rákosi), természetes módon tiporná sárba a véleménynyilvánítást. Nekem is fáj az ilyen NKVD-csökevény szervezetek létezésre, mégsem rohanok Brüsszelbe. Egyszerűen tudomásul veszem, hogy nem egyezik a véleményünk. Pedig én egy "náci, fasiszta" párt szimpatizánsa vagyok, egy elsöpörni való radikális felfogás pártolója. Ezért a "lengyelkárolyok" újra megnyitnák nekünk a recski üdülőtábort - ha tehetnék.

Egy jótanácsot tudok adni az ilyen megkövült kommunistáknak. Ha mégsem járna sikerrel a hazánkat lejárató, ÁVH-s időket idéző "besúgási" hadjáratuk, talán még letelepedhetnek Észak-Koreában, vagy Líbiában. Ott nyugodtan nosztalgiázhatnak tovább.

Berserker 2010.09.08. 16:35

Kutya

Nagyon nagy ötlet volt ez a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.
Ugye az egész egy poén (vagy nem?), kifigurázása a magyar politikának. Szomorú hogy ilyet meg lehet tenni, hogy ilyen komolytalan, bohóckodó párt elindulhat a választáson, másrész örömteli, mert Ők bemutatják, hogy milyenek a magyar pártok valójában! Szóval, ha úgy vesszük, Ők az igazi, egyetlen, őszinte párt, míg a többi csak egy „bohóckodó” valami.
Videó:

 

Malícia 2010.09.07. 12:18

Jobbra igazodj!

Vége a tűzszünetnek. Itt az ideje, hogy ott folytassuk, ahol a nyári szünet előtt abbahagytuk. Ha elkeserít a hír, hogy nem tűntünk el, akkor annak örülök. Ha hiányoltál már bennünket, annak még jobban örülök.

Először is le kell szögeznem, hogy a nemzeti radikalizmus továbbra is él. Sőt! Az én meggyőződésem szerint nagy szükség van a radikális felfogásra, a tetteiben is nemzeti oldalra. Azokra, akik jobbra igazodnak. Akikhez képest mindenki más balra helyezkedik el. Mint "bal lábbal felkelni, balsors, balul sül el, baleset, stb.". Az ember pedig mindíg jobbra törekszik. Tehát törekedj jobbra!

Egy biztos. Nagy különbségek vannak bal és jobb között. Nézzük a teljesség igénye nélkül, hogy mit kaptunk a tőlünk balra állóktól: kimagasló korrupciót, szociális élősködők seregét, idős emberek brutális gyilkosait, tanárverőket, kábítószeresek tömkelegét, félművelt diákokat, széthulló családokat, bűnöző gyerekeket, csökkenő nemzeti vagyont, rendőrgyilkosságokat, zuhanó Forintot.

Mi pedig mást akarunk! Tisztességes közhivatalnokokat, a jogaik mellett a kötelességeiket is gyakorló "állampolgárokat", a brutalitás szigorú megtorlását, a valódi tudás tiszteletét, egészséges, egységes családokat, erős államot, erkölcsösséget, valódi stabilitást.

A ti meghonosított újításaitok nekem nemzetellenesek. A mi kívánalmaink nektek szélsőségesek, nekem viszont a nemzetünk fennmaradásának biztosítékai.

Továbbra is szebb jövőt!

 

Elképesztő a hír! Pintér Sándor belügyminiszter főtanácsadójává tette Kiss Ernőt. Igen, azt a bizonyosat. Miért is híresült el ez a bukott főrendőr?

1998-ban levizelte a Teve utcai rendőrpalota épületét, ezért december 31-énmenesztették.

2007 november végén ittas állapotban több parkoló autót is összetört. Ezért idén márciusban ittas vezetés, és a hatóság félrevezetése miatt indult ellene büntetőper.

Több esetben is rajtakapták a rendőrök ittas vezetésen.Idén márciusában járókelők találtak rá. Ekkor is részeg volt, hiányos öltözékben, vérző fejjel feküdt az utcán.

Pintér Sándor ezt az embert nevezte ki főtanácsadójának, rangjait is visszakapta.

Ez az eset a hihetetlen kategóriába tartozik. Kíváncsi lennék, hogy a Fidesz támogatói erre is felhatalmazást adtak-e? Az erkölcsi érzékük vajon mit súg? Egyetértenek azzal, hogy a belügyminiszter egy masszív alkoholista tanácsait kövesse?

Másrészről pedig, a jelek szerint Orbán Viktort sakkban tartja Pintér valamivel. Ha ez mégsem állna fenn, akkor Orbán legnagyobb egyertéstésével lett az alkoholista, bukott főrendőrből főtanácsadó. Akkor viszont nagy bajban van a Fidesz, és nagy bajban van az ország is.